Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal persoonsgegevens?

Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

– (jeugd) leden van Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal

– Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Schutterij St. Sebastianus Voerendaal of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie van de OLS Federatie. Vanuit Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal is de secretaris de verantwoordelijke persoon voor het registreren van deze gegevens.

Waarvoor verwerkt Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid van Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit, nieuwsbrief of vanuit Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Welke persoonsgegevens verwerkt Schutterij St. Sebastianus Voerendaal

Ten behoeve van onze ledenadministratie verwerken wij de volgende gegevens:
Profielfoto (Pasfoto van lid )
Geslacht
Voorletters
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mailadres
Telefoon
Mobiel
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Land
Lidmaatschap sinds
In Uniform Ja / Nee
Type Identiteitsbewijs
Documentnummer
Document Geldig tot
Land van Afgifte
Achtergrond Informatie – Denk aan functies / onderscheidingen

Verwerkt Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier.

Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal heeft alleen de secretaris toegang tot je persoonsgegevens. Wanneer je deze gegevens wil opvragen kan dit via het mailadres van
Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal, schutterij-voerendaal@ziggo.nl

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal kun je terecht bij het bestuur van de vereniging. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal via schutterij-voerendaal@ziggo.nl.

 Wijzigingen privacy beleid

Kon. Schutterij St. Sebastianus Voerendaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.schutterijvoerendaal.nl.

 

Cookies

Wat zijn cookies en waar gebruiken we ze voor?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Voor sommige cookies is dit aan het einde van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken we cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. We gebruiken cookies ook voor het onthouden van inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen.

U kunt cookies weigeren. Via de browserinstellingen op je computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop je dit kunt instellen verschilt per browser. Hieronder kan je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring

Koninklijke Schutterij St. Sebastianus behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Ook iets voor jou?

Schutterij St. Sebastianus te Voerendaal staat altijd open voor het verwelkomen van nieuwe leden. We juichen het zelfs toe! Interesse om lid te worden van onze vereniging? Neem eens vrijblijvend contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.