Nieuwjaar receptie in ons Schutterslokaal de Lindeboum

Tijdens de Nieuwjaars receptie sprak vice-voorzitter Joël Schielke voor het eerst de leden toe.

In zijn Nieuwjaarsrede keek hij terug naar een succesvol 2023, met ons eigen Bondsfeest als hoogtepunt en een goede onderlinge samenwerking tijdens andere activiteiten.
Ook gaf hij aan dat 2024 een jaar wordt waarin er nieuwe uitdagingen en veranderingen in het verschiet zijn. Zoals een gedeeltelijk nieuw bestuur.
Onze vereniging is echt op de goede weg, laten we samen deze weg vervolgen en ook in 2024 laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Joël sprak het vertrouwen uit dat de vereniging op de ingeslagen weg, zal blijven groeien.

Hij besloot met een toepasselijk gedicht:
Het begin van nieuw, is verbonden met het einde van oud.
Het afscheid van oud biedt ruimte voor de kansen van nieuw.

Hierop hebben we met z’n allen getoost.

Deel dit bericht snel & makkelijk op jouw eigen social media platform