Voerendaal

Groene gemeente in het hart van Zuid Limburg

 

 

 

 

Akkers vol geel koolzaad. Golvende korenvelden, hoogstamboomgaarden, een golfbaan, statige kastelen en antieke boerenhoeves, moderne nieuwbouwwijken, beschermende natuurgebieden en een bedrijventerrein.
Autosnelwegen en holle wegen, moderne kunstwerken en oude veldkruizen. Maar bovenal een bloeiend verenigingsleven. Dat is Voerendaal.

Een landelijke gemeente aan de rand van het stedelijk gebied rond Heerlen, in het groene hart van Zuid Limburg.

 

Voerendaal bestaat uit vijf kernen: Voerendaal, Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg en Kunrade.
Kernen die bestuurlijk weliswaar een eenheid vormen, maar desondanks volledig hun eigen typerende karakter wisten te behouden, dat voor een belangrijk deel bepaald word door de eigen cultuur.  

 

De kern Voerendaal, ontstaan in de Frankische tijd als nederzetting, groeide in de loop der eeuwen rondom de oude kerk, die in 1049 gewijd werd door paus Leo IX.

De Voerendaalse parochiekerk is de enige kerk in Nederland die ooit door een paus werd ingewijd.
Eeuwenlang waren de vijf dorpen kleine agrarische nederzettingen, waar de boeren profiteerden van de uiterst vruchtbare grond.
Sommige van hen boerden zo goed, dat zij hun hoeves konden laten uitgroeien tot kastelen, die nog steeds het landschap van Voerendaal een bijzonder cachet geven.

 

Pas de opkomst van de mijnen aan het begin van deze eeuw versnelde ook het leven in het kleine Voerendaal.
Vooral na de mijnsluitingen besloten steeds meer mensen vanuit de stad naar het landelijk gebleven dorp te verhuizen.
Voor Voerendaal en Klimmen betekende dat een stevige uitbreiding. Beide kernen kennen een paar grote nieuwbouwwijken.
Het Voerendaalse gemeentebestuur heeft er echter steeds voor gewaakt dat de gemeente nooit een stads karakter kreeg.
Het zorgde ervoor dat de nieuwbouwwijken een aantrekkelijke architectuur kregen en ingebed werden in het groen.
De bewoners zelf zorgden ervoor dat hun eigen cultuur niet verwaterde, ondanks de vele ontwikkelingen die over hen heen kwamen.
Integendeel, de nieuwkomers zorgden vaak voor een welkome aanvulling van het bloeiende verenigingsleven.

 

De combinatie van oud en nieuw geeft de gemeente Voerendaal een heel eigen charme.
Moderne woonwijken vleiden zich neer naast oude kernen met knusse cafeetjes, hier en daar een wegkruis en aan de andere kant een fraai sportcomplex.

De A79, autosnelweg Maastricht - Heerlen, slingert zich door een van de mooiste landschappen van Nederland en kruist ergens in Voerendaal ongemerkt

de antieke Romeinse legerweg van het oude Xanten naar Trier en de oude wijnroute van het Duitse wijngebied naar de haven van Antwerpen.

Talrijke opgravingen van Romeinse hoeves getuige van de ouderdom van Voerendaal en omgeving.

 

De gemeente Voerendaal telt in totaal ruim 13.000 inwoners met Voerendaal als hoofdkern, waar het gemeentehuis en de meeste dienstverlenende instellingen van de gemeente zijn gevestigd.

Het dorp heeft een stevig winkelcentrum dat kort geleden een facelift heeft gekregen om het een volledig eigentijds gezicht te geven.

Voerendaal dorp kent enkele tientallen verenigingen, variërend van sportclubs tot muziekverenigingen, schutterijen, toneel,  ballet en allerlei andere verenigingen.

 

De Voerendaalse schutterij Sint Sebastianus viel al twee keer de eer te beurt het Oud Limburgs Schuttersfeest te mogen organiseren, haar Ubachsbergse zustervereniging bereikte hetzelfde succes.

De fanfare van Ubachsberg vestigde haar naam daar tot twee keer toe het wereldkampioenschap op haar naam te brengen.

 

Zijn Voerendaal en Kunrade de wat “stadsere” gedeelten van de gemeente, de kernen Klimmen, maar vooral Ransdaal en Ubachsberg wisten hun landelijke karakter volledig te bewaren.