Bordjesdrager

Tijdens de optocht in het dorp van de organiserende schutterij worden de schutterijen voorgesteld aan het aanwezige publiek. Elke schutterij dient volgens de reglementen vooraf te worden gegaan door de bordjesdrager. Een taak die hoog in het vaandel staat bij menig dochter of zoon van een van de schutters. De kinderen vinden dit vooruitlopen prachtig, temeer omdat de schutters na afloop collecteren voor de moeite. Juryleden controleren de bordjesdrager of ze niet te ver voorop lopen en of ze een beetje in de pas lopen.

Bielemannen
Achter de bordjesdrager lopen de Bielemannen. Lange baarden, stoere blikken en brede schouders waarom een gevaarlijke bijl rust. Taak van deze bielemannen is het verwijderen van wegversperringen zodat de schutterij ongehinderd zijn weg kan vervolgen. Een bijl kan dan natuurlijk goed van pas komen. In het grijs verleden liepen deze bielemannen voor de processie uit om opgeworpen obstakels op te ruimen die waren neergelegd door onverlatenen? die de processie wilden verstoren. Menig protestant kreeg hier de schuld van.

Tamboer Maître
U hebt hem vast wel eens gezien, de tamboer maître; de man die al marcherend voor zijn korps de maîtrestaf hoog in de lucht werpt om hem een paar passen verder weer keurig op te vangen. Applaus klatert op, maar hij schrijdt onbewogen verder, nog rechter op dan voorheen. Het publiek houdt de blik op hem gericht en vraagt zich in spanning af wanneer hij het nog eens zal doen. Voor toeschouwers is de tamboer maître veelal de populaire figuur. Door zijn houding, zijn acrobatische vaardigheid met de stok, zijn gedurfde 'opgooien' en soms zijn indrukwekkende uniform, trekt hij de meeste aandacht en sympathie. Er zijn inderdaad ware meesters onder de maîtres, die op onnavolgbare wijze zichzelf en daarmee hun korps presenteren.  Hij bepaalt welk muziekstuk er gespeeld wordt. Met zijn stok geeft hij het tempo aan en de richting waarin het korps zich moet verplaatsen

Muziekkorps
De schutterijen huurden in de 16e en 17e eeuw bij gelegenheid van processies en andere officiële bijeenkomsten een of enkele tamboeren in om het gezelschap ritmisch te begeleiden. Daarin veranderde in de 18e en 19e eeuw weinig.
De drumbands die de huidige schutterijen met hoorngeschal en welluidende klanken voorgaan, zijn in feite pas na de tweede wereldoorlog in opmars gekomen. Afgezien van het feit dat muziek bij marcheren hoort. Hoewel hiernaar nog slechts weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht, mogen we ervan uitgaan dat de opkomst van muziekgezelschappen aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw mede een rol heeft gespeeld. En nadat de Amerikanen tijden de Tweede Wereldoorlog hadden getoond welk muzikaal spektakel brassbands voortbrengen, was menige schutterij in de jaren '50 verkocht

Marketentsters

Tot begin jaren zeventig waren er geen vrouwen lid van de schutterij. De behoefte was er wel wat zich uiteindelijk vormde in de marketentsters. Marketentsters is afgeleid van “markentare”, het verkopen en verhandelen. De huursoldaten in de 16e en 17e eeuw moesten zelf voor hun eten zorgen. Hun vrouwen wilden bij hun zijn en zij trokken, vaak met kind, achter het leger aan en zorgden dat hun echtgenoot voldoende te eten kreeg. De vrouwen maakten van de nood een deugd, en boden ook anderen voedsel en drank als koopwaar aan. De marketentsters dragen dan ook een mand met daarin kaas, vlees en stokbrood. In het vaatje zit sterke drank.

Vaandel
De achtergrond van de symboliek gaat honderden jaren terug naar de tijd dat een vaandel nog een duidelijke functie had op het slagveld. Het fungeerde in de vaak chaotische strijd als een herkenningspunt voor de soldaat. Aan kleuren en symbolen op de grote lap stof kon hij zien waar zijn onderdeel, zijn regiment en dus ook zijn commandant, zich bevond. Viel het vaandel in de handen van de vijand dan was hij zijn baken kwijt en dat betekende een enorme klap voor het moreel. Daarom werd het vaandel altijd bewaakt door een speciale vaandelwacht die het altijd omringde en tot het uiterste verdedigde. Op dat vaandel is de naam van de schutterij, de (vermoedelijke) datum van oprichting en een afbeelding van de beschermheilige geborduurd.

Koning met Koningin
Ze zijn niet te missen in een optocht de koning en zijn koningin. De koning draagt het koningszilver. Dit is een prachtig palet zilveren koningsplaten die borst en rug bekleed. Het middelpunt van al dit pracht is een zilveren koningsvogel. Aan zijn snavel hangt de koningsplaat van de  huidige koning, aan zijn staart hangt de koning van het jaar ervoor. Rechts naast de koning loopt zijn koningin gekleed in een prachtige jurk met in haar rechter hand een bloemstuk. Elk lid kan koning worden. Naar eeuwenoud gebruik wordt er elk jaar door de leden van de vereniging, volgens reglement op de vogel geschoten. De vogel bestaat uit een blok hout in de vorm van een vogel die bovenop de schietpaal word geplaatst. De leden schieten in volgorde van loting om de beurt net zolang op de vogel tot het laatste stuk overblijft. Hij die dit laatste stukje naar beneden schiet mag zich voor het komende jaar koning noemen. Is het de derde keer dat hij het voor elkaar krijgt, wel achterelkaar, dan word hij tot het einde der dagen keizer. Lukt het niet achter elkaar dan kan hij ook keizer worden als hij tijdens zijn schuttersloopbaan de vogel vijf keer naar beneden schiet.

Nadat de nieuwe koning bekend is, wordt de koningsden in een feestelijke stoet meegevoerd en geplant bij de woning van de zetelende koning. De den wordt voor de woning van de schutterskoning geplant, waar hij als een erezuil blijft staan zolang zijn koningschap duurt.

 

Generaal

Een generaal is een verdiende titel die wordt gekozen. Klinkt tegenstrijdig maar je moet het een en ander voor de vereniging betekent hebben en de leden bepalen dus of iemand dit ook mag zijn.

Officieren

Achter de koning marcheren de officieren. Zij bekleden in tegenstelling tot hun voorvaderen weliswaar niet meer automatisch een functie in het bestuur van de schutterij, maar zijn toch min of meer de 'meest aanzienlijken' van het gezelschap. Hun rang kregen zij als dank voor jarenlang inzet voor de vereniging. Dus mogen zij zich tooien met een fraaie pluim op de hoed, gouden epauletten op de schouders en een oranje sjerp om de heup.

Geweerdragersgroep

Achter de officieren marcheren de geweerdragers. In rotten van vier met het geweer op de rug, witte handschoenen en de linker hand opzwaaiend tot koppel hoogte. Gewapend is in feite elk lid dat "achter" het vaandel loopt.

Commandant

Hij heeft de leiding bij optochten en exercitie. Als commandant van de schutterij  moet hij ervoor zorg dragen, dat iedereen, van bordjesdrager tot laatste geweerdrager, in gelid loopt en op de juiste tijd doet wat hij moet doen. De Commandant loopt naast de colonne en bekleedt de rang kapitein.