IN MEMORIAM

KOLONEL LEI WIJNANDS

 


Kolonel Lei Wijnands is op 88 jarige leeftijd overleden.

 

Met  verslagenheid hebben we vernomen, dat op 88 jarige leeftijd ons lid Lei Wijnands overleden is.

Lei werd lid van onze vereniging in mei 1948 in de functie van geweerdrager alsmede lid van de exercitieploeg en schietploeg.
In 1966 werd Lei commandant. Heel veel jaren liep hij trots naast onze schutterij.
In 1981 is hij gestopt en werd hij opgevolgd door Richard de Haan.
Lei trad toe tot het officierenkorps en heeft daarin veel rangen doorlopen tot zijn laatste rang als Kolonel.
Lei Wijnands heeft zich voor onze schutterij van Voerendaal op vele vlakken verdienstig gemaakt
en de schutterij op diverse plaatsen vertegenwoordigd..
Zo was hij bestuurslid van 1966 tot 1983 en lid van het bondsbestuur van de RKZLSB van 1969 tot 1974.
Hij was een van de grote drijfveren die vele jaren iedere dinsdag het kienen organiseerde.
Hetgeen een grote bron van inkomsten was voor onze vereniging.
Was er meubilair kapot in het lokaal … Lei maakte het.

 

 

Ook trad Lei in 1980  toe tot het jurykorps. Jarenlang heeft hij bij het OLS, federatiefeest
en bondsfeesten (bond Gerardus) de oude exercitie gejureerd.
Tevens  was hij vanaf het begin betrokken bij de OLS Commandantencursus
die hij samen met Mathieu Beaujean jarenlang heeft gegeven.

 

 

Door zijn respectvolle leeftijd heeft Lei door de jaren deze functies afgebouwd.
Op 15 januari 2017 mochten we hem nog huldigen voor zijn 70-jarig lidmaatschap van onze vereniging,
de laatste keer dat hij in uniform aanwezig was.
Vanwege zijn vele verdiensten is hij onderscheiden met de OLS-medaille in zilver, goud, goud met kroon.
Tevens is hij opgenomen in de orde van de Rode Leeuw.
Op 19 januari 2008 mocht hij uit handen van onze beschermheer Jacques Petit
de EGS-onderscheiding (Europese –onderscheiding) ontvangen.

 

 

Met het overlijden van Lei verliezen wij een zeer gewaardeerd lid,
doch ook en vooral een  hele fijne schuttersvriend.
Hij vervulde zijn lidmaatschap plichtsgetrouw en met veel plezier.
We zullen zijn hartelijkheid, opgewektheid en kameraadschap gaan missen.

Wij wensen zijn echtgenote Mieke, zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen,  familie en vrienden heel veel sterkte toe.

De uitvaart van Lei zal aanstaande zaterdag zijn om 11.00 uur in de St. Remigiuskerk te Klimmen.