IN MEMORIAM

COMMANDANT HUUB COLLEIJE

 


Commandant Huub Colleije is op 63 jarige leeftijd overleden.

 

 

Huub werd lid van onze vereniging in 1987 in de functie van geweerdrager, alsmede lid van de exercitieploeg.
Toen de functie van Commandant binnen de vereniging vrij kwam,
omdat Richard de Haan aangaf te gaan stoppen, volgde Huub hem zeer succesvol op.

Na een paar jaartjes afwezigheid, kwam Huub in 2010 als Commandant terug bij de schutterij.

Ook werd hij lid van onze schietploeg, alwaar hij het tot het A-zestal wist te brengen.

Vanwege zijn inzet en zijn 25 jarig lidmaatschap is hij onderscheiden met de OLS-medaille in zilver.

Enkele jaren geleden heeft Huub samen met zijn zoon Tom ervoor gezorgd,
dat onze vereniging een flinke uitbreiding van leden kreeg.
Hiervan zijn er tot op heden nog velen actief.Met het overlijden van Huub verliezen wij een zeer gewaardeerd lid.
Hij vervulde zijn lidmaatschap en met veel plezier, hij was zeer betrokken,
fanatiek en soms ook kritisch. Nooit werd er tevergeefs een beroep op Huub gedaan.

De manier waarop Huub zijn lidmaatschap vervulde, was voor velen een goede motivatie bron,
die nog lang binnen de schutterij als voorbeeld zal dienen.


Huub bedankt voor je kameraadschap. Je was een echte Schuttersvriend.


 


Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Beppie, zijn zoon Tom, Richelle, Paulo en Clarine.

We wensen hun heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.