Zondag 14 januari 2018

 

Traditioneel start het nieuwe Schuttersseizoen

met de viering van het Patroonsfeest

van onze Beschermheilige St. Sebastianus

 

De H. Mis werd opgeluisterd door

Mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap van Valkenburg

 

Beeld van St. Sebastianus

 

Ons Muziekkorps laat hun mooiste muziekstukken horen

 

Ralph Eussen speelt de "Last Post"

 

Een moment stilte voor de overleden leden van onze schutterij

 

 

Aansluitend aan de kerkdienst werden we warm ontvangen in de Borenburg

 

Jeugd instructeur Ad Crutzen stelt de 3 solisten aan het publiek voor

 

Als eerste mag Anya Schielke haar muziekstuk laten horen

 

Daan Eussen speelt zijn stuk op de klaroen

 

En als laatste mag Damian Meijs zijn stuk ten gehore brengen

 

Aplaus voor deze 3 jeugdige muziekanten

 

Voorzitter Broer Smeets opend de "Feestvergadering"

 

Allereerst de felicitaties aan het Nieuwe Koningspaar Harold en Marie-José Peeters-Eussen

 

 

Bloemen voor de echtgenotes van onze Jubilarissen

 

Felicitaties voor Huub Lindelauf die 40 jaar lid is van onze Schuuterij

Huub ontvangt hiervoor de Gouden O.L.S. onderscheiding

 

Voorzitter Pieter Scholtes van de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond spreekt de Jubilarissen toe

 

Hub Hendriks is 25 lid en ontvangt de Zilveren O.L.S. onderscheiding

 

Ton Roelofs is 40 jaar lid van de Koninklijke Schutterij

en ontvangt de Gouden O.L.S. onderscheiding

 

 

De Familie Petit wordt in de bloemetjes gezet, voor de goede band die de schutterij met hen heeft

 

Bordjesdraagster Anya Schielke heeft afgelopen seizoen goed haar best gedaan

ze ontvangt dan ook een attentie van onze Voorzitter

 

Beschermheer Jack Petit spreekt de Schutters toe

 

Voorzitter Fred Bollen van het Ere-bestuur spreekt de vereniging en de Jubilarissen toe

 

Ad en Ans Crutzen werden in de bloemetjes gezet vanwege hun 40 jarig Huwelijksfeest

 

De Jubilarissen krijgen een serenade van het Muziekkorps aangeboden

 

Aansluitend is het nog een gezellig samenzijn voor alle de leden van de schutterij en hun familie

 

 

 

 

Foto's: Peter Wiendels