Zondag 15 januari 2017

 

Traditioneel gaat ons nieuwe Schuttersseizoen

van start met de viering van het Patroonsfeest

van onze Beschermheilige St. Sebastianus

 

De H. Mis werd opgeluisterd door het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph

De blazers van het Muziekkorps speelden het mooie werk Eldante, wat nog eens zo mooi klonk vanaf het oksaal

Ook het gehele Muziekkorps bracht het nieuwe muziekstuk Beautymars ten gehore

 

Aansluitend aan de kerkdienst werden we warm ontvangen in de Borenburg

 

Ceremoniemeester Ad Crutzen kondigt het nieuwe Koningspaar 2017 aan.

Koning Jim Leuven en Koningin Bonny Tubée, komen onder luid applaus de zaal binnen.

De Jubilarissen zitten gereed zodat de Huldigingen kunnen beginnen

De Jubilarissen krijgen een serenade van het Muziekkorps aangeboden

Plaatsvervangend Voorzitter Broer Smeets begint met de Huldigingen

Allereerst de felicitaties aan het Nieuwe Koningspaar dat er prachtig op staat

Erelid Mien Bartels is 12,5 jaar lid en ontvangt hiervoor een Zilveren schild van de Schutterij.

Commandant Huub Colleije is ook 12,5 jaar lid en ontvangt eveneens een Zilveren schild.

Voorzitter Pieter Scholtes van de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond spreekt de Jubilarissen toe

Aloïs Eussen is 50 jaar bestuurslid waarvan 37 jaar als penningmeester,
voor deze verdiensten ontvangt hij de "Gouden Bondsonderscheiding met speld en oorkonde van de RK ZLSB.

Markententster Ans Crutzen ontvangt voor haar 25 jarig Jubileum de Zilveren OLS-medaille met speld en oorkonde.

Bestuurslid Piet Vincken ontvangt voor zijn verdiensten en 25 jarig Jubileum de Zilveren OLS-medaille met speld en oorkonde.

Vaandrig en bestuurslid Robert Bartels is 40 jaar lid en ontvangt de Gouden OLS-medaille met speld en oorkonde

Officier Leo Boumans ontvangt de Gouden OLS-medaille met speld en oorkonde voor zijn 40 jarig lidmaatschap

Dan is het de eer aan Lei Wijnands die maar liefst 70 jaar lid is van St. Sebastianus
Van onze vereniging ontvangt hij het Erelidmaatschap met oorkonde

                           

Van onze RK Zuid Limburgse Schuttersbond ontvangt hij de Zilveren Bondsonderscheiding RK ZLSB met speld en oorkonde
             

               En van de OLS Federatie ontvangt Lei de Gouden OLS-onderscheiding met kroontje en 70-jaar lid alsmede een oorkonde

Vooruitkijkend op het belangrijke jaar voor onze vereniging spreekt onze Beschermheer de leden toe.

Bloemen voor voor Truus Petit, als dank voor de gastvrijheid die onze vereniging ontvangt op Hoeve Cortenbach

Evenzo een presentje voor Beschermheer Jac Petit

De twee bordjesdragers van 2016 worden door Broer Smeets in de schijnwerper gezet

Voorzitter Fred Bollen van het Ere-bestuur spreekt ook de felicitaties uit naar de Jubilarissen

Felicitaties van het Ere bestuur aan de Jubilarissen

Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren door familieleden alle de leden van de schutterij

 

 

 

Foto's: Peter Wiendels